Naudinga informacija - elementų surinkimas

Vadovaudamiesi Atliekų tvarkymo įstatymu informuojame, kad akumuliatoriuose ir baterijose yra pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio ir kitų toksinių elementų) kurios kelia pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai, todėl nebetinkami naudoti šie gaminiai negali būti išmetami kartu su komunalinėmis atliekomis.

 


 

Įsigijus Omron elektroninius medicinos prietaisus, į prekybos vietas galite atnešti bet kokios cheminės sudėties ir kilmės baterijų atliekas. Norėdami naudoti netinkamas naudoti baterijas, prašome kreiptis į aptarnaujantį personalą, kuris Jums nurodys specialiai šioms atliekoms skirtas talpas. Mūsų įmonė bendradarbiauja su baterijų atliekas tvarkančia įmone, kuriai reguliariai perduoda surinktas baterijų atliekas, todėl galite būti tikri, jog Jūsų atiduotos baterijų atliekos bus saugiai ir tinkamai sutvarkytos.

 

Išeikvotas baterijas galite priduoti:  

  • Vilniaus medicinos technika : Vilniaus g.29 , Vilnius tel. 8-5-2618330
  • Firma Riva : V. Putvinskio g.49, Kaunas tel. 8-37-206511
  • Klaipėdos medicinos technika: Galinio pylimo g.5, Klaipėda tel. 8-46-411652
  • Panevėžio medicinos technika: Kudirkos g.4, Panevėžys tel. 8-45-578507
  • Šiaulių medtechnika : Dvaro g. 74, Šiauliai tel. 8-41-523464
  • UAB Telmonta : Turgaus a.6, Telšiai tel. 8-444-60240

Baterijų atliekas netinkamai tvarkant ar šalinant sąvartynuose kyla pavojus tiek aplinkai, tiek pačių žmonių sveikatai. Patekusios į aplinką šios medžiagos gali prasiskverbti į divožemį, užteršti gruntinius vandenis ir tokiu būdu pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Todėl yra labai svarbu baterijų atliekas išskirti iš bendro atliekų srauto ir saugiai sutvarkyti.

Tinkamai surinkus baterijų atliekas, jose esančios medžiagos pakartotinai naudojamos kitoje pramonėje. Taip ne tik minimizuojama žala sveikatai, bet ir taupomi gamtos resursai. Vartotojai perduodami baterijų atliekas tvarkytojams, saugiam šių atliekų perdirbimui, ženkliai prisideda saugant aplinką bei tausojant gamtinius išteklius.